Bireysel emeklilik sisteminde kısmi ödeme dönemi başlıyor

Investing.com – Bireysel emeklilik sisteminde katılımcıların kısmi ödeme alma hakkını kullanmasına yönelik temel esaslar ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesine ilişkin Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe göre kısmi ödeme hakkını en az 5 yıl kullanmamış katılımcıların başvuru tarihi itibarıyla geçerli olan aylık brüt asgari ücret tutarının en az beş katı kadar katkı payı ödediği sözleşmesinden, yönetmelikte belirlenen hal ve koşullarda birikiminin %50’sine kadar olan tutarı çekebilecek. Yönetmeliğe göre katılımcılar, evlilik, konut alımı, eğitim ve doğal afet durumlarında kısmi ödeme hakkını kullanabilecek. 

Kısmi ödeme hakkını kullanan katılımcılar, kısmen ödeme tarihinden itibaren üç yıl içinde; emeklilik, vefat veya maluliyet halleri hariç, kısmen ödemeye konu sözleşmesini sistemden çıkış işlemi ile sonlandırmayacağına dair taahhüt verecek.

Bununla birlikte İşveren grup emeklilik sözleşmeleri, kanunun ek 2. ve geçici 2. maddeleri kapsamında kurulan sözleşmelere istinaden düzenlenen sertifikalar ile üzerinde haciz veya rehin bulunan veya yürürlükte bulunan bir alacağın devri sözleşmesine konu olan sözleşmeler için kısmen ödeme başvurusunda bulunamayacak.

Evlilik veya konut alımı halinde kısmen ödeme

En az beş yıl yürürlükte olan bir sözleşmesi bulunan katılımcı, konut alımı veya evlenme hallerinde bu sözleşmesinden kısmen ödeme başvurusunda bulunabilir.

Konut alımı için kısmen ödeme hakkından faydalanan katılımcının başvuru tarihinden iki ay öncesine kadar veya kısmen ödeme tarihinden itibaren iki ay içinde aldığı konutun, kendi adına en az %50 sahiplik payını gösteren kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş tapu belgesinin bir nüshasını şirkete ibraz etmesi gerekiyor.         

Evlilik için kısmen ödeme hakkından faydalanan katılımcı, başvuru tarihinden önceki iki ay içinde veya kısmen ödeme tarihinden itibaren iki ay içinde evlendiğini gösteren e-Devlet üzerinden alınmış nüfus kayıt örneğinin bir nüshasını şirkete ibraz edecek.   

İlgili belgelerin ibraz edilmemesi durumunda, kısmen ödeme tutarının devlet katkısı hesabındaki tutarın kanunun ek 1. maddesinde belirtilen devlet katkısı hesaplamasına esas teşkil eden oranına bölümünü aşan kısmı, ilgili belgelerin kısmen ödeme tarihinden itibaren iki ay içinde ibraz edilmesi durumunda devlet katkısı ödemesiyle birlikte ödenir.

Eğitim halinde kısmen ödeme

En az beş yıl yürürlükte olan bir sözleşmesi bulunan katılımcı, başvuru tarihinde 21 yaşını aşmamış olmak koşuluyla Türkiye’de faaliyet gösteren üniversitelerin herhangi bir örgün eğitim lisans programına kayıtlı olması halinde bu sözleşmesinden kısmen ödeme başvurusunda bulunabilir. Bu madde kapsamında kısmen ödeme hakkı, katılımcı bazında bir defaya mahsus kullanılabilir.

Eğitim için kısmen ödeme hakkından faydalanacak katılımcı, e-Devlet üzerinden alınmış öğrenci belgesinin bir nüshasını şirkete ibraz eder.

Katılımcı, kısmen ödeme hakkından aylık, üç aylık veya yıllık ödemeli ve dört yıl süreli yıllık gelir sigortası ürünü almak suretiyle faydalanabilir. Sigorta veya emeklilik şirketlerince katılımcının beklentisine, yaşına, alacağı kısmen ödeme tutarına ve benzeri özelliklerine yönelik olarak hazırlanan yıllık gelir sigortası teklifleri, emeklilik gözetim merkezi aracılığıyla katılımcının tercihine sunulur.

Katılımcının kısmen ödemeye konu birikimi, kısmen ödeme başvurusunun kabul edilmesinden itibaren en geç on iş günü içinde yıllık gelir sigortası poliçesi primi olarak katılımcının tercih ettiği sigorta veya emeklilik şirketine tek seferde ödenir. 

Doğal afet halinde kısmen ödeme

Genel hayata etkili afet ilan edilen bölgelerde, afetten zarar gören katılımcılar, doğal afetin meydana geldiği tarihi müteakip altı ay içinde kısmen ödeme başvurusunda bulunabilir. Bu madde kapsamında katılımcı bazında bir defaya mahsus ve doğal afetin meydana geldiği tarihten önceki en son hesaplanan birikim tutarının %50 ile sınırlı olmak üzere kısmen ödeme hakkı kullanılabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx