Aralık ayı kısa vadeli borç stoku yayınlandı

Aralık sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2020 yıl sonuna göre yüzde 10,2 oranında artışla 125,6 milyar ABD doları oldu. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 9,7 oranında azalarak 51,8 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 35,1 oranında artarak 47,8 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti. Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2020 yıl sonuna göre yüzde 15,3 oranında azalarak 11,5 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 0,2 oranında artarak 15,2 milyar ABD doları, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 18 oranında artışla 15,6 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 38,5 oranında azalışla 9,4 milyar ABD doları seviyesinde oldu. Aralık ayı kısa vadeli borç stoku yayınlandı #1 Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2020 yıl sonuna göre yüzde 42,9 oranında artarak 42,5 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2020 yıl sonuna göre yüzde10,4 oranında azalarak 22,3 milyar ABD doları olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 14 oranında artarak 77,3 milyar ABD doları buldu. Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 1,7 oranında azalarak 63,9 milyar ABD doları, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 26,3 oranında artarak 61,2 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti. Kısa vadeli tahvil ihraçları, 2021 Aralık sonu itibarıyla 460 milyon ABD doları buldu. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 30 milyon ABD doları olarak gerçekleşti. 2021 Aralık sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 46,5’i ABD doları, yüzde 25,7’si euro, yüzde 8,7’si TL ve yüzde19,1’i diğer döviz cinslerinden oluştu. Aralık ayı kısa vadeli borç stoku yayınlandı #2 2021 Aralık sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 171,6 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 15,7 milyar ABD dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 19,6, Merkez Bankası’nın yüzde 15,2, özel sektörün ise yüzde 65,2 oranında paya sahip olduğu gözlendi.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.